Van de bestuurstafel.


 Pieteke van Weperen    17 jun. 2020 : 21:46
 bestuur    Algemeen

Beeldmerk.png

Na de succesvolle viering van het 60-jarig bestaan van de studiegroep in oktober 2019 en de voortvarende planning voor 2020 met nieuwe studiedagen zorgt het Covid-19 virus voor een flinke streep door deze planning.

Na de succesvolle viering van het 60-jarig bestaan van de studiegroep in oktober 2019 en de voortvarende planning voor 2020 met nieuwe studiedagen zorgt het Covid-19 virus voor een flinke streep door deze planning. Het bestuur hoopt van harte dat op 03 oktober de studiedag kan doorgaan.

Het is voor onze studiegroep van belang om een studiedag te organiseren, zodat ook een algemene ledenvergadering gehouden kan worden. De leden vormen de studiegroep Neurorevalidatie/Keypoint en u heeft recht op verantwoording van het bestuur voor het beleid van de afgelopen anderhalf tot twee jaar. 

Het bestuur heeft besloten op 03 oktober zowel de studiedag over (pubers) kinderen als over volwassenen te plannen in het st. Antoniusziekenhuis te Woerden. Het thema voor de kinderen is: Pubers…..Niets Aan de Hand. Voor de volwassenen is het thema: Traumatisch hersenletsel; het lijkt licht, maar het voelt zwaar. 

Wij hebben deze programma’s reeds bekend gemaakt om u op de hoogte te brengen van onze plannen; want het werk voor de studiegroep is gewoon doorgegaan. Op de website is aangegeven dat de inschrijving vanaf eind augustus kan plaatsvinden. (Excuses als dat eerder wat onduidelijk was).

De enige onzekerheid is het Covid-19 virus en de maatregelen die genomen moeten worden door het bestuur van de studiegroep m.b.t. het gebruik van de toiletten, de looproutes, het schenken van koffie/thee en gebruikmaken van de lunch. 

Omdat in het gebouw 2 parallelle programma’s plaatsvinden zullen de nu gepubliceerde programmatijden zich wijzigen, maar de inhoud van de programma’s blijft van kwaliteit, zoals u van ons bent gewend.

Door het volgen van de richtlijnen van het RIVM zou het kunnen zijn dat het aantal toegestane bezoekers beperkt moet worden. We zullen u hiervan middels de website (op tijd) over informeren. We adviseren u daarom de website regelmatig te raadplegen.

 

Namens het bestuur,

Thérèse Hanssen, secretaris.
Gerelateerd


Nieuwscategorieën

 

0 Reacties