Onze visie

De Studiegroep stelt zich ten doel de ontwikkelingen op het gebied van de Neurorevalidatie zo nauwkeurig mogelijk op de voet te volgen en uit te dragen, zodat zij kennis en inzichten in de behandelmethode kan uitwisselen onder de leden van de Studiegroep.
Hiertoe organiseert de Studiegroep tenminste eenmaal, en gewoonlijk tweemaal, per jaar een studiedag voor de leden. Daar komen dan zowel theoretische als praktische behandelmogelijkheden aan bod.
Bovendien verschijnt driemaal per jaar het ledencontactblad ‘KEYPOINT’, waarin recent wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de praktijk. 

De doelgroepen zijn fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en artsen; met name zij die werkzaam zij binnen de neurorevalidatie. Daarnaast kunnen ook verpleegkundigen van niveau 4 of 5 lid worden, die aanvullend op de basisopleiding tenminste 1 cursus van 3 dagen op het gebied van neurorevalidatie hebben gevolgd.

De leden benoemen het bestuur van de Studiegroep.
De algemene ledenvergadering vindt eenmaal per jaar plaats, afwisselend op de voorjaars- of de najaarsstudiedag.

De Studiegroep beschikt over Statuten en een, door de leden goedgekeurd, Huishoudelijk reglement.

Het bestuur heeft in 2011 besloten dat de NAW gegevens van onze leden openbaar zijn. Hierdoor kunnen verwijzers en collega's via ons site te weten komen welke collega's specifiek deskundig zijn op het terrein van de Neurorevalidatie.

U kunt dit zelf regelen als u zich nog niet heeft ingeschreven op deze website. (Klik hier)Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.
Website opgebouwd door exas.nl, alle merknamen zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars,
alle andere content is eigendom van Neurorevalidatie Keypoint.