Ilona de Rooij: Virtual reality training van toegevoegde waarde?


 Nynke de Monchy    13 jul. 2022 : 11:00

Foto_Ilona_de_Rooij_.jpg

promotieonderzoek richtte zich op de problemen die mensen na een CVA ervaren met lopen en hoe dit samenhangt met beperkingen in dagelijkse activiteiten.

Op 7 december 2021 promoveerde bewegingswetenschapper Ilona de Rooij succesvol aan de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek richtte zich op de problemen die mensen na een beroerte ervaren met lopen en hoe dit samenhangt met beperkingen in dagelijkse activiteiten. Ook de rol van virtual reality (VR) in de revalidatie kreeg hierbij aandacht.
Edwin van Asseldonk: Exoskeletten in het lab en in de thuissituatie


 Nynke de Monchy    01 dec. 2020 : 09:50

Edwin_van_Asseldonk.jpg

Het vergroten van de mobiliteit van patiënten met neurologisch letsel met gebruik van robotica.

De expertise van bewegingswetenschapper Edwin van Asseldonk is revalidatierobotica, neurorevalidatie, motorische aansturing van bewegen, motorische adaptatie en motorisch leren. Zijn opdracht aan de universiteit Twente is het vergroten van de mobiliteit van patiënten met neurologisch letsel met gebruik van robotica. We spreken met hem over zijn onderzoek naar de verstoring van balans bij mensen met een dwarslaesie in de context van het gebruik van een exoskelet.
Maremka Zwinkels: ‘Sport als middel om fit te worden en te werken aan een positief zelfbeeld’Maremka_Zwinkels.jpg

Het beste uit kinderen halen, door middel van sport.

Het beste uit kinderen halen, door middel van sport. Dat is de missie waarmee bewegingswetenschapper Maremka Zwinkels haar promotieonderzoek ‘From exercise training to school-based sports: The effects on fitness and health in youth with physical disabilities’ heeft volbracht. In haar proefschrift beschrijft de promovenda het resultaat van haar promotieonderzoek naar een intervaltraining gevolgd door (na)schoolse sport op fitheid en gezondheid bij jongeren met een fysieke beperking op speciaal onderwijs; de Sport-2-Stay-Fit studie. Zwinkels is ervan overtuigd dat denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen veel effectiever is. Zeker als het gaat om kinderen die motorisch beperkt zijn door een neurologische aandoening.
Nieuwscategorieën