Anke Verhaegh: ‘Voorkom developmental disregard door early intervention’


 Nynke de Monchy    01 aug. 2017 : 11:00

Anke_Verhaegh.png

Training van de arm-handfunctie van zuigelingen met Cerebrale Parese.

Ergotherapeut Anke Verhaegh was een van de sprekers op de voorjaarsstudiedag in Utrecht. Het onderwerp van de lezing was de training van de arm-handfunctie van zuigelingen met Cerebrale Parese (CP). Geen heel nieuw onderwerp, we lezen hierover al in de literatuur uit de Bobath-tijd. Het feit dat de onderzoeker een ergotherapeut is maakt het echter heel interessant. Voorheen waren het enkel fysiotherapeuten die er vanuit een bepaalde invalshoek naar gekeken hebben. Ergotherapie heeft zich ontwikkeld tot een discipline met sterke eigen identiteit. Het intensief trainen van deze hele jonge kinderen was eerder nog niet aan de orde. Anke is in het beginstadium van haar promotietraject. Het promotieonderzoek startte zij vanuit de klinische praktijk. De promovendus hoopt hiermee van ‘practice based evidence’ naar ‘evidence based practice’ te gaan. Zij vertelt ons hierover wanneer we haar na de studiedag spreken in Nijmegen.
Gerelateerd


Nieuwscategorieën

 

0 Reacties