Karin ten Hove: “De Activiteitenweger is een subjectieve meting van de energie die een activiteit kost”


 Nynke de Monchy    18 jul. 2023 : 21:00

Karin_ten_Hove.jpeg.jpg

Een praktijkmethodiek, ontstaan vanuit het creatieve brein van ergotherapeuten in het werkveld

"Wanneer een patiënt bij mij komt kijk ik samen met hem of haar naar de hulpvraag op bijvoorbeeld het gebied van vervoer, energieverdeling of vragen over aandacht, concentratie en geheugen. Ik ervaar voldoening om met de patiënt en met andere leden van het multidisciplinaire team de zelfstandigheid van de patiënt en het plezier in het doen van activiteiten te vergroten.” Zo is te lezen op de website van Meander MC, waar ergotherapeut Karin ten Hove werkzaam is. Als we haar spreken blijkt zij een enthousiaste professional die met energie en overtuiging vertelt over de Ativiteitenweger. Een methodiek die zij inmiddels 15 jaar geleden vanuit de praktijk ontwikkelde, samen met collega Greke Hulstein.
Interview met ergotherapeut Rinske Nijland


 Nynke de Monchy    08 apr. 2022 : 21:48

Rinske_Nijland.jpeg.jpg

“Een betere prognose van herstel na CVA met gebruik van de juiste modellen”

Rinske Nijland is opgeleid als ergotherapeut. Wij spreken met haar op aanraden van Prof dr. Gert Kwakkel, omdat zij sinds haar promotie naar zijn zeggen ‘niet stil heeft gezeten’ als het gaat om de revalidatie van CVA-patiënten.

“Voor mijn opleiding tot ergotherapeut liep ik stage in de VU, op de afdeling kinderrevalidatie”, vertelt Nijland. “Ik was daarna werkzaam als ergotherapeut in een verpleeghuis, waar ik werkte met mensen die een beroerte hadden doorgemaakt. Ik wilde meer de onderzoekskant op gaan, vandaar dat ik naast mijn werk de deeltijd studie bewegingswetenschappen deed. Ik wilde mij op meer wetenschappelijk niveau bezighouden met CVA.”
Yvonne Geerdink: ‘Ik wilde statistiek begrijpen en niet alleen maar aannemen dat onderzoeksresultaten kloppen’


 Nynke de Monchy    01 mrt. 2018 : 12:00

Yvonne_Geerdink.png

Het gebruik van de aangedane hand bij kinderen met unilaterale cerebrale parese.

Op 20 januari 2017 verdedigde Yvonne Geerdink haar proefschrift ‘Getting a grip on hand use in unilateral cerebral palsy’. Hiermee voltooide de kinderergotherapeut in de St. Maartenskliniek haar promotieonderzoek naar het gebruik van de aangedane hand bij kinderen met unilaterale cerebrale parese. Geerdink heeft het promotietraject ervaren als een bepalende fase in haar leven; het heeft veel tijd en begrip van haar gezin gevraagd. Op haar werkplek vertelt zij over het onderzoek en de uitkomsten hiervan.
Yvonne Veenhuizen: ‘Onderzoek doen is heerlijk, maar ik wil voeling houden met de patiënt’.


 Nynke de Monchy    01 nov. 2017 : 12:00

Yvonne_Veenhuizen.png

Groepsrevalidatieprogramma ENERGIEK in Nijmegen.

De afdeling Revalidatie van het Radboudumc heeft in 2014 het zelf management programma ENERGIEK ontwikkeld voor patiënten met een neuromusculaire aandoening. Promovenda Yvonne Veenhuizen richt zich in haar promotieonderzoek op de resultaten en implementatie van het programma. De ergotherapeut is als een vis in het water in het Radboudumc waar zij wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg kan combineren, samen met enkele andere nevenfuncties. “Zo kan ik voeling houden met hen waar het om gaat, de patiënten. Je kunt alles met elkaar verbinden.”
Anke Verhaegh: ‘Voorkom developmental disregard door early intervention’


 Nynke de Monchy    01 aug. 2017 : 11:00

Anke_Verhaegh.png

Training van de arm-handfunctie van zuigelingen met Cerebrale Parese.

Ergotherapeut Anke Verhaegh was een van de sprekers op de voorjaarsstudiedag in Utrecht. Het onderwerp van de lezing was de training van de arm-handfunctie van zuigelingen met Cerebrale Parese (CP). Geen heel nieuw onderwerp, we lezen hierover al in de literatuur uit de Bobath-tijd. Het feit dat de onderzoeker een ergotherapeut is maakt het echter heel interessant. Voorheen waren het enkel fysiotherapeuten die er vanuit een bepaalde invalshoek naar gekeken hebben. Ergotherapie heeft zich ontwikkeld tot een discipline met sterke eigen identiteit. Het intensief trainen van deze hele jonge kinderen was eerder nog niet aan de orde. Anke is in het beginstadium van haar promotietraject. Het promotieonderzoek startte zij vanuit de klinische praktijk. De promovendus hoopt hiermee van ‘practice based evidence’ naar ‘evidence based practice’ te gaan. Zij vertelt ons hierover wanneer we haar na de studiedag spreken in Nijmegen.
Nieuwscategorieën