Tanja Nijboer: Van testen in een prikkelarme omgeving naar testen in de dynamiek van het dagelijks leven


 Nynke de Monchy    01 dec. 2020 : 00:00
 Niets    Neuropsychologie

Tanja_Nijboer.jpg

Cognitieve functies na hersenletsel in het algemeen, en ruimtelijke verwerking en aandacht in het bijzonder.

Tanja Nijboer is als universitair hoofddocent verbonden aan Universiteit Utrecht en daarnaast als senior onderzoeker werkzaam bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (UMCU en De Hoogstraat Revalidatie). Nijboers focus ligt hierbij op cognitieve functies na hersenletsel in het algemeen, en ruimtelijke verwerking en aandacht in het bijzonder. Zij maakt in haar onderzoek gebruik van de nieuwste experimentele en cognitieve inzichten en innovatieve technieken.
Nieuwscategorieën