Artikelenlijst

In de besloten site voor leden zijn een aantal artikelen beschikbaar. Log in of meldt u aan via de link:
www.neurorevalidatie-keypoint.nl/aanmelden  als u nog geen lid bent.

Artikelen  uit Keypoint nummer 1, 2006
Uit de nieuwsbrief CVA van de hartstichting
Kennisnetwerk CVA Nederland
Boek: de beste zorg na CVA
Lezingen studiedag
Neurorevalidatie, uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging, B. van Cranenburgh.
Leren en geheugen: relevantie voor motorisch leren, Drs. R.D. Boter.
Fysiotherapie bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel, H. Olijve
GDP: een gestructureerde leeromgeving, M. Ebskamp en N. Bartels-Bovens,
Hersenletsel krijg je niet alleen, Drs. P.H. Vrancken,
Ervaringsverhaal, A. de Kruif

Artikelen uit Keypoint nummer 3, 2005
Artikelen
Het beloop van een delirium in de acute fase na een CVA, Anne-Aurore den Hertog
Ergotherapie en cognitie, Elsa van Schouwen-van Kranen en Jacqueline Sibbel
Logopedische slikscreening op de stroke-unit, M. Floor, E. van Leeuwen en K. Crum
Fitness bij kinderen en adolescenten met Cerebrale Parese, Olaf Verschuren
Lingua Bytes, Saskia Peek, Riny Voort, Hans van Balkom, Jan de Moor, Betty van Waesberghe
Een kwestie van hersenen, “le bon depart“.

Hoofdpunten
Vermoeidheid en andere lichamelijke problemen: een mogelijke oorzaak en wat er aan te doen, Henk Eilander

Artikelen uit Keypoint nummer 2, 2005
Lezingen studiedag

    Het trauma capitis op de kinderleeftijd; het neurologisch standpunt, Prof. Dr. O van Nieuwenhuizen
    Toepassing van een intensief behandelprogramma en prognose voor herstel van het bewustzijn bij jonge mensen in een vegetatieve of laagbewuste toestand ten gevolge van ernstig niet-aangeboren hersenletsel, Henk (drs. H.J.) Eilander
    Het leven na de klap, Revalidatie aspecten bij jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Andries van Iperen
    Het leven na de klap, Logopedische aspecten bij jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Belinda van der Aa
    Participatie na de klap, Ergotherapeutische aspecten bij jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Anneke de Klerk
    Het leven na de klap, Fysiotherapeutische aspecten bij jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Radmer Schalkx
    Ouders en behandelaars; een onmogelijke combinatie? Drs. P. H. Vrancken
    Een wereld van verschil, Manon van den Heuvel

Artikelen

    Beter af met PEG of mic-Key
    Activiteiten van de Nederlandse CVA-vereniging "Samen Verder"
    Informatie van de Nederlandse Hartstichting


Artikelen uit Keypoint nummer 1, 2005
Lezingen najaarsstudiedag 2004
Recent advances in neurological rehabilitation, Dr. Derick T Wade
De centraal neurologisch patiënt met uitvalsverschijnselen van de voet: Nieuwe behandelmogelijkheden en de invloed hiervan op het looppatroon., M.J.B. Tenniglo
De behandeling van volwassen patienten met een spastische parese met botulinetoxine A., J. Gerritsen
Understanding the pattern of functional recovery after stroke: facts and theories, Gert Kwakkel
Overzicht van logopedische behandeling van orofaryngeale slikstoornissen bij volwassenen, Hanneke Kalf
Help is dit nog NDT?,Katja Berkhout
Huidige aannames en ontwikkelingen binnen het NDT-concept, de plaats binnen neurorevalidatie, J.H.G. Halfens
Artikelen
Vermoeidheid: een veelvoorkomend verpleegprobleem bij CVA patiënten, M.A.M. Hakfoort
Invloed van het 2 uur zitten in een rolstoel met een slappe zitting op het alignment van het aangedane been, het aantal stappen en de snelheid van het gaan bij een CVA-patiënt, J.J. Schellebach

Artikelen uit Keypoint nummer 3, 2004
Artikelen
Nipple confusion, NOMAS werkgroep
Betere informatie-overdracht binnen de CVA-keten, NICTIZ
Uit de nieuwsbrief CVA-zorg van de Nederlandse Hartstichting

Artikelen uit Keypoint nummer 2, 2004
Lezingen voorjaarsstudiedag 2004
Forced Use van de meer aangedane bovenste extremiteit bij kinderen met Cerebrale Parese, Pauline Aarts
VOAA: Video-Observaties Aarts en Aarts
Botuline toxine behandeling bij kinderen met een spastische hemiparese op basis van een cerebrale parese: Een multidisciplinaire benadering, Els Spaargaren en Alexander Reeuwijk
Fitness bij lopende kinderen met cerebrale parese, Olaf Verschuren
Aspecten rondom speekselverlies bij kinderen met een Cerebrale Parese, Karin van Hulst
Neuro-Developmental Treatment- Past, Present and Future, Janet Howle
Artikelen
Programmering van de willekeurige motoriek en de ziekte van Parkinson, prof. dr. Cools
Multidisciplinaire zorgplannen Parkinson, Miriam Kaemingk
CD-rom Parkinson
CVA-ketenzorg: Doorbraak in ligduur en doorstroming, Mirella Minkman

Artikelen uit Keypoint nummer 1, 2004
Lezingen najaarsstudiedag 2004
De ziekte van Parkinson vanuit klinisch-neurologisch perspectief, Dr. B.R. Bloem, neuroloog, S.H.J. Keus en Drs. M. Munneke
De ziekte van Parkinson A.R. Cools
Parkinson, vallen en fysiotherapie, Drs M. Munneke, Drs M. Bakker, SHJ Keus,Dr BR.Bloem
De “Pitch Limiting Voice Treatment”, Drs. B.J.M. de Swart,
Ergotherapie en Parkinson, Monique Schmidt
Loopvaardigheid bij patiënten met de ziekte van Parkinson, Dr. Erwin E.H. van Wegen, Drs. Cees J.T. de Goede, Drs. Inge L.I.I.K.Lim, Dr. Gert Kwakkel
Een boeiende afsluiting van een waardevolle studiedag, Hans Bruin
Artikelen
NDT: kind en badwater, drs. Paul van Keeken
Onderzoek naar de functionele problematiek van volwassenen met cerebrale parese, Mw. L Jalink, dhr. W Nieuwstraten, Mw. A Mouwen
Neurorevalidatie en ICT, Nicolai van der Woert, Paul van Keeken

Artikelen uit Keypoint nummer 3, 2003
Lezing voorjaarsstudiedag 2003
Revalidatie Activiteiten Profiel voor kinderen, Eline Roelofsen en Marjan Velthuys
Kenniscentrum Behandelcommunicatie / KinderRAP
Artikelen
Aspecten rondom speekselverlies bij kinderen met een Cerebrale Parese, C.C.M. van Hulst, P.H. Jongerius, J.J. Rotteveel, C.G.J. Godschalk
Klinimetrie na een CVA in beeld,Sarah Happé, Joost Grosveld
De Na(H)derkring, Margreet Timmers
Overzicht CVA-IOF’s, Carla Bekkering

Artikelen uit Keypoint nummer 2, 2003
Classificatiesystemen ter bevordering vfan de communicatie tussen professionals in de kinderrevalidatie, Jan Willem Gorter
PERRIN onderzoek en communicatie binnen de kinderrevalidatie,
P.E.M. van Schie en M. Ketelaar
Comunicatie in de kinderrevalidatie en ICF,
C.D. van Ravensberg en Y.F. Heerkens
Muziek als communicatiemiddel, Henny Croymans
Professioneel luisteren, D. Braat en S. van Hesteren
Het Revalidatie Activteitenprofiel voor kinderen (KinderRAP)
De tafeltjedekjegroep, Cecile Schueler en Anja Swart
Gebruik van agenda bij geheugenstoornissen, Henk Eilander

Artikelen uit Keypoint nummer 1, 2003
Heeft functionele oefentherapie effect bij Manuel ?
Astrid Bell, Christina Hampel
Quality of Life; An Interventional Study in a Neonatal Special Care Unit.
P. Grywac Meyerhof
Onderzoek naar de functionale problematiekvan volwassenen met cerebrale parese, deel 2. L. Jalink, W, Nieuwstraten, A. Mouwen
Vermoeidheid bij CVA, V.P.M. Schepers
Klare taal in de CVA-hulpverlening, Marcus Werner
Mobiel CVA team; een bijzondere vorm van zorg in Rotterdam,
Francis Wout en Evelien Bos
Het Doorbraak project CVA Ketenzorg

Artikelen uit Keypoint nummer 3, 2002
How do we describe and measure assisting hand function?
Lena Krumlinde-Sundholm
Trainingscentrum voor mensen met afasie, Roos G. Sevat en Ivette M.E. Heesbeen
Luistertrainingen volgens de Tomatis methode, Manja van Wijnkoop
Evidence-based practice; klinische handelen gebaseerd op bewijsmateriaal, Anita Beelen
Overzicht van onderzoek naar verschillende methoden ter behandeling van de hemiplegische arm na een CVA, Hanneke van der Lee
Loopbandtraining met gedeeltelijke gewichtsondersteuning bij CVA-patiënten; werkingsmechanismen en klinische evidentie, Rob den Otter
Selectieve dorsale rhizotomie, Claudia Goos, Petra van Schie, Jules Becher
Veranderingen in het gangpatroon bij kinderen met cerebrale parese tijdens een NDT cursus, Marjorie A. Adams et al
Het familiesysteem: verschillen in het ervaren van problemenen aanbevelingen voor behandeling, henk Eilander

Artikelen uit Keypoint nummer 2, juli 2002:
Kinderfysiotherapeutische aspecten bij de behandeling van zuigelingen met voedingsproblemen, Anke Langelaan
Signalering en onderzoek van jonge kinderen met voedingsproblemen, logopedische invalshoek binnen multidisciplinaire voedingsteam, Lenie van de Engel-Hoek, Marjo van Gerven
Improved hand function in children with CP hemiplegia by a modified model of constraint Induced Therapy, Ann-Christin Eliasson
Chirurgische mogelijkheden voor de bovenste extremiteiten bij cerebrale parese,
A. Meester-Delver
Spastische hand bij kinderen met cerebral palsy; botuline toxine behandeling en effectmeting, drs. L.A.W.M Speth

Artikelen uit Keypoint nummer 1, maart 2002:
Kracht- en conditietraining bij kinderen met een centraal neurologische aandoening, deel II, M.L.P Coenen en E.A.A. Rameckers
Het Bobath concept vandaag, Margaret Mayston
Ervaringen uit een praktijkgerichte afasiebehandeling, R.G. Sevat, I.M.E. Heesbeen
Onderzoek naar de functionele problematiek van volwassenen met een cerebrale parese, L. Jalink. M. Mouwen. W. Nieuwstraten

Artikelen uit Keypoint nummer 2, juli 2002:
Kinderfysiotherapeutische aspecten bij de behandeling van zuigelingen met voedingsproblemen, Anke Langelaan
Signalering en onderzoek van jonge kinderen met voedingsproblemen, logopedische invalshoek binnen multidisciplinaire voedingsteam, Lenie van de Engel-Hoek, Marjo van Gerven
Improved hand function in children with CP hemiplegia by a modified model of constraint Induced Therapy, Ann-Christin Eliasson
Chirurgische mogelijkheden voor de bovenste extremiteiten bij cerebrale parese, A. Meester-Delver
Spastische hand bij kinderen met cerebral palsy; botuline toxine behandeling en effectmeting, drs. L.A.W.M Speth


Nabestellen artikelen
Als lid kunt u een aantal van deze artikelen downloaden van de besloten site.
Kopieën van artikelen kunnen tegen vergoeding worden besteld bij het Documentatiecentrum van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi).
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Website NPi