Keypoint stopt?!


 ydavelaar    19 dec. 2023 : 11:14

Beeldmerk.png

Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten een online ledenvergadering in te lassen; dit met het oog op de toekomst van Keypoint.

Keypoint stopt?!

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur besloten over te gaan tot het inlassen van een online ledenvergadering. Dit met het oog op de toekomst van Keypoint. De voornaamste redenen hiertoe zijn: het teruglopend aantal leden en de tegenvallende opkomst tijdens studiedagen. 

Voor de korte termijn zijn er twee acties uitgezet, te weten:
- De contributie van 2024 wordt niet geïncasseerd, iedereen blijft wel lid;
- Er is een online ledenvergadering ingelast op 15 januari 2024. Dit om leden te informeren over vervolgacties. Meer informatie over de vormgeving van deze ledenvergadering volgt nog. 

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en nodigen u van harte uit 15 januari deel te nemen aan de vergadering. 
Gerelateerd


Nieuwscategorieën

 

0 Reacties