Revalidatie

Eugenie Brinkhof: “Hands-on aan de gang en weet waarom je welke keuze maakt”

Vanuit een kritische analyse en klinisch redeneren leer je taakspecifiek te trainen en hands-on te behandelen.

Lees meer..


Prof. dr. A.C.H. (Sander) Geurts: ‘Een wereld te winnen in de chronische fase van CVA’

Sander Geurts, professor in de revalidatiegeneeskunde verbonden aan het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek, pleit ervoor om een CVA meer te gaan zien als een chronische aandoening.

Lees meer..


Revalidatiearts Joris de Graaf: Participatie na een CVA

We spreken de Utrechtse revalidatiearts over zijn onderzoek en wat hieruit voortvloeit voor het verbeteren van de participatie uitkomsten van mensen na een beroerte (CVA) gericht op participatie.

Lees meer..


Olaf Verschuren en Raquel Hulst:

Het belang van slaaphygiëne voor kinderen met Cerebrale Parese

Lees meer..


Drs. Esther Kruitwagen - Van Reenen: ‘Telemonitoring als tool voor betere zorg’

Op de afdeling revalidatiegeneeskunde van het UMC Utrecht wordt op succesvolle wijze gewerkt aan de coaching van ALS-patiënten en hun naasten met telemonitoring. De adviezen die het revalidatieteam geeft aan de patiënt en de naasten dragen bij aan een be

Lees meer..


Prof. dr. Vincent de Groot: ‘Vermoeidheid bij MS hoort bij de ziekte’

Revalidatie van mensen met een chronische neurologische aandoening.

Lees meer..


Nieuwscategorieën