Keypoint Maart 2018 online


 Beheerder    22 mrt. 2018 : 08:50

logo_keypoint.png

Vanaf vandaag is de keypoint Maart 2018 beschikbaar om op te halen van deze website!

Hierbij de 1ste keypoint van 2018. Uitgevoerd in een nieuwe vormgeving passend bij de website die we enige tijd geleden hebben veranderd. Veel leesplezier!

Haal de nieuwe Keypoint hier op!

Keypoint is het ledenblad van de Studiegroep Neurorevalidatie, voorheen Neuro Developmental Treatment (N.D.T.). De Studiegroep stelt zich ten doel de ontwikkelingen  op het gebied van de neurorevalidatie van kinderen  en volwassenen zo nauwkeurig mogelijk te volgen en  uit te dragen, zodat kennis van en inzichten in de  diagnostiek en behandeling kunnen worden uitgewisseld.

Hiertoe worden tweemaal per jaar studiedagen  georganiseerd, en wordt driemaal per jaar een  ledencontactblad Keypoint uitgegeven. Lid van de Studiegroep kunnen worden artsen, fysio-  therapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en
verpleegkundigen van niveau 4 of 5, die na hun basisopleiding tenminste een aanvullende cursus van meer  dan drie dagen op het gebied van neurorevalidatie hebben gevolgd.
Gerelateerd


Nieuwscategorieën