Van de bestuurstafel.


 Pieteke van Weperen    17 jun 2020 : 21:46
 Niets    Algemeen

Beeldmerk.png

Na de succesvolle viering van het 60-jarig bestaan van de studiegroep in oktober 2019 en de voortvarende planning voor 2020 met nieuwe studiedagen zorgt het Covid-19 virus voor een flinke streep door deze planning.

Na de succesvolle viering van het 60-jarig bestaan van de studiegroep in oktober 2019 en de voortvarende planning voor 2020 met nieuwe studiedagen zorgt het Covid-19 virus voor een flinke streep door deze planning. Het bestuur hoopt van harte dat op 03 oktober de studiedag kan doorgaan.

Het is voor onze studiegroep van belang om een studiedag te organiseren, zodat ook een algemene ledenvergadering gehouden kan worden. De leden vormen de studiegroep Neurorevalidatie/Keypoint en u heeft recht op verantwoording van het bestuur voor het beleid van de afgelopen anderhalf tot twee jaar. 

Het bestuur heeft besloten op 03 oktober zowel de studiedag over (pubers) kinderen als over volwassenen te plannen in het st. Antoniusziekenhuis te Woerden. Het thema voor de kinderen is: Pubers…..Niets Aan de Hand. Voor de volwassenen is het thema: Traumatisch hersenletsel; het lijkt licht, maar het voelt zwaar. 

Wij hebben deze programma’s reeds bekend gemaakt om u op de hoogte te brengen van onze plannen; want het werk voor de studiegroep is gewoon doorgegaan. Op de website is aangegeven dat de inschrijving vanaf eind augustus kan plaatsvinden. (Excuses als dat eerder wat onduidelijk was).

De enige onzekerheid is het Covid-19 virus en de maatregelen die genomen moeten worden door het bestuur van de studiegroep m.b.t. het gebruik van de toiletten, de looproutes, het schenken van koffie/thee en gebruikmaken van de lunch. 

Omdat in het gebouw 2 parallelle programma’s plaatsvinden zullen de nu gepubliceerde programmatijden zich wijzigen, maar de inhoud van de programma’s blijft van kwaliteit, zoals u van ons bent gewend.

Door het volgen van de richtlijnen van het RIVM zou het kunnen zijn dat het aantal toegestane bezoekers beperkt moet worden. We zullen u hiervan middels de website (op tijd) over informeren. We adviseren u daarom de website regelmatig te raadplegen.

 

Namens het bestuur,

Thérèse Hanssen, secretaris.


Programma Najaarsstudiedag - Zaterdag 3 oktober 2020


 Beheerder    22 mei 2020 : 17:11
 Niets    Algemeen

3-okt-2020-studiedag-800-2.png

Programma Najaarsstudiedag Studiegroep Neurorevalidatie­-Keypoint. Inschrijving vanaf eind augustus.

Zaterdag 3 oktober 2020

Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus verwachten we dat er minder plaatsen zullen zijn dan anders. Om hierover meer zekerheid te hebben, is het voorlopig nog niet mogelijk om in te schrijven. Rond 26 augustus weten we meer en zal de inschrijving geopend worden. Zodra er duidelijkheid is volgt vermelding op de website. 

  

St. Antoniusziekenhuis locatie Woerden (Grote Zaal), Polanerbaan 2, 3447 GN Woerden.

Let op, er zijn 2 programma's, voor mensen die met kinderen werken en voor mensen die met volwassenen werken. 

 

Thema: Traumatisch hersenletsel, het lijkt licht maar het voelt zwaar.

 • 08.45 uur: Inloop en registratie, ontvangst met koffie/thee.
 • 09.15 uur: Opening, Hans Bruin, oud-bestuurslid en erelid studiegroep.
 • 09.25 uur: Revalidatie na beroerte en traumatisch hersenletsel, verschillen en overeenkomsten.Dr. Erik Grauwmeijer, revalidatiearts, Rijndam revalidatie, Rotterdam.
 • 10.15 uur: De Fearsom Foursome, vier onzichtbare gevolgen van traumatisch hersenletsel.Prof. Dr. L. Fasotti, klinisch neuropsycholoog, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen.
 • 11.00 uur: Koffiepauze
 • 11.30 uur: NAH genoeg, niets te zien. De heer Frank Willem Hogervorst, ervaringsdeskundige NAH.
 • 12.00 uur: Algemene Ledenvergadering.
 • 12.45 uur: Lunch.
 • 13.45 uur: Vroeg intensieve behandeling bij traumatisch hersenletsel.Ronald Peijnenburg, fysiotherapeut Libra Revalidatie, locatie Leijpark, Tilburg.
 • 14.45 uur: Traumatisch hersenletsel, de dagelijkse praktijk.Interventies op basis van een occupation based benadering.Irma Tijmesen, ergotherapeut Ergotijm Leusden, docent CPCRT.
 • 15.30 uur: Theepauze
 • 15.50 uur: Fysiotherapie bij licht traumatisch hersenletsel.Mevrouw Fannie van der Sluis, fysiotherapeut, revalidatiecentrum Klimmendaal, Arnhem.
 • 16.30 uur: Afsluiting van de studiedag door Hans Bruin.

Thema: Pubers.....Niets Aan de Hand?!

 • 08.45 uur: Inloop en registratie, ontvangst met koffie/thee.
 • 09.15 uur: Opening, Hans Bruin, oud-bestuurslid en erelid studiegroep.
 • 09.25 uur: Inleidende lezing door revalidatiearts mevrouw S. te W.
 • 10.15 uur: NAH en school/onderwijs; psycholoog.
 • 11.00 uur: Koffiepauze
 • 11.30 uur: Ervaringsdeskundige aan het woord
 • 12.00 uur: Algemene Ledenvergadering.
 • 12.45 uur: Lunch.
 • 13.45 uur: Visuele waarnemingsproblemen bij jongeren met NAH; behandel en compensatie-optiesGericht op functioneel handelen door ergotherapeuten van Bartiméus, Doorn.
 • 14.45 uur: Workshopronde I- zelf in de huid kruipen van een cliënt met visusproblemen door NAH.
 • 15.30 uur: Theepauze
 • 15.50 uur: Workshopsronde II- RIK-programma door 2 paramedici.
 • 16.30 uur: Afsluiting van de studiedag door Hans Bruin.

 

Houdt u er rekening mee dat deze studiedag niet in Utrecht, maar in het St. Antonius ziekenhuis in Woerden plaats vindt. U kunt uw reis plannen op: https://www.antoniusziekenhuis.nl/met-auto-naar-st-antonius-woerden Op zaterdag is er voldoende gratis parkeerruimte in de omgeving van het ziekenhuis. De zaal is open vanaf 08:45 uur, ontvangst met koffie en thee. Alleen leden van de studiegroep zijn van harte welkom op deze studiedag.

Inschrijving is alleen mogelijk na 26 augustus via het besloten gedeelte van de website www.neurorevalidatie-keypoint.nl en vol is vol. Indien u nog geen account heeft op de website meldt u zich aan via www.neurorevalidatie-keypoint.nl/inloggen. In dat scherm kunt u inloggen, nieuw wachtwoord aanvragen of een activeringsmail verzenden. Voor de deelname aan de studiedag moet u zich vervolgens op de besloten website aanmelden.

De toegang voor de studie-dag bedraagt € 50,00. Op de website treft u op het aanmeldingsformulier een regel aan waarmee u ons machtigt € 50,00 van uw rekening af te schrijven. Let wel: bij annulering of niet op komen dagen op de studiedag is teruggave van het inschrijfgeld niet mogelijk!

Het bedrag is inclusief de lunch. Accreditatie KNGF voor het register Algemeen Practicus, Geriatrie, Kinderfysiotherapie, Ergotherapeuten, Logopedisten en Oefentherapeuten is aangevraagd. Denk aan uw relatienummer KNGF of het nummer kwaliteits-register ADAP bij inschrijving. U krijgt geen getuigschrift of kwitantie uitgereikt. Indien gewenst kunt u deze bescheiden tijdens het symposium opvragen.


Keypoint Mei 2020 online!!


 Beheerder    22 mei 2020 : 16:50

logo_keypoint.png

Vanaf vandaag is de Keypoint Mei 2020 beschikbaar om op te halen van deze website!

Beste leden,

De nieuwste editie van Keypoint kun je weer downloaden.

Omdat deze exclusief voor leden is moet je eerst inloggen.

Wij wensen je veel leesplezier, ook in deze lastige periode!


Namens het bestuur;

Pieteke van Weperen

 

Haal de nieuwe Keypoint hier op!

De Studiegroep Neurorevalidatie Keypoint volgt de ontwikkelingen op het gebied van de neurorevalidatie zo goed mogelijk, zodat de nieuwste kennis en inzichten gedeeld kunnen worden met de leden van de studiegroep.

De studiegroep organiseert tenminste eenmaal, en gewoonlijk tweemaal, per jaar een symposium voor de leden. Daar komen dan zowel theoretische onderbouwingen als praktische behandelmogelijkheden aan bod.
Daarnaast verschijnt driemaal per jaar het digitale tijdschrift  ‘KEYPOINT’, waarin recent wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de praktijk. 

De studiegroep richt zich op fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen en artsen; die werkzaam zijn binnen de neurorevalidatie, zowel met kinderen als met volwassenen.

De leden benoemen het bestuur van de studiegroep.
De algemene ledenvergadering vindt eenmaal per jaar plaats, tijdens een van onze symposia.


Save the date: 3 oktober


 Pieteke van Weperen    06 apr 2020 : 21:24
 Niets    Algemeen

vjbkyd3d2ytia3y6cnfl_400x400.jpeg.jpg

Het symposium van 18 april kon helaas niet door gaan vanwege de Coronacrisis.

Het symposium van 18 april kon helaas niet door gaan vanwege de Coronacrisis.

Om dit jaar voor alle leden iets te organiseren heeft het bestuur besloten op zaterdag 3 oktober een dag te organiseren met zowel een programma voor kindertherapeuten als voor de therapeuten die met volwassenen werken. Deze dag zal plaastvinden in het St. Antoniusziekenhuis in Woerden. Aan de programma's wordt op dit moment de laatste hand gelegd, hou de website in de gaten voor meer informatie.


Belangrijk bericht: symposium 18 april verplaatst


 Tjarda Sijtsma    10 mrt 2020 : 19:22
 Niets    Algemeen

Beeldmerk.png

In verband met het coronavirus en de ontwikkelingen van de afgelopen dagen op dit vlak hebben we als bestuur besloten om uit voorzorg het symposium van 18 april te verplaatsen naar een later moment dit jaar.

In verband met het coronavirus en de ontwikkelingen van de afgelopen dagen op dit vlak hebben we als bestuur besloten om uit voorzorg het symposium van 18 april te verplaatsen naar een later moment dit jaar.

Op dit moment wordt er met de sprekers bekeken naar welke datum het symposium verzet zal gaan worden. Wij verwachten daar op korte termijn uitsluitsel over te kunnen geven. Houd voor meer informatie hierover de website in de gaten.

Namens het bestuur.


Bedankt voor de zeer geslaagde dag!


 Tjarda Sijtsma    12 dec 2019 : 09:34

logo_keypoint_officieel_4.png

Met veel plezier kijken wij als bestuur terug op een geslaagd jubileumsymposium! Bestanden Online beschikbaar!

Met veel plezier kijken wij als bestuur terug op een geslaagd jubileumsymposium!
Sprekers en deelnemers hebben samen voor een geweldige dag gezorgd op een erg mooie locatie.
De keynoot sprekers hebben een mooi overzicht gegeven van de “state of the art” neurorevalidatie, waarin de noodzaak tot samenwerking en de ontwikkelingen binnen de bewegingsanalyse bij zowel kinderen als volwassenen nog eens extra onder de aandacht werden gebracht. 
Tijdens de parallel sessies zijn een aantal innovaties gepresenteerd die de komende jaren zeker hun weg binnen de revalidatie zullen vinden.
Om de deelnemers aan het symposium nog eens de mogelijkheid te geven om alles nog eens rustig na te kunnen lezen zijn de (meeste) presentaties op de website geplaatst. Deze kunt u hier vinden.
Veel plezier en inspiratie bij het bestuderen van de verschillende presentaties.
 
Namens het bestuur,
 
Jaap Buurke.
PS: speciaal voor ons 60 jarig bestaan is er een speciale symposium editie van de keypoint gemaakt. Deze kunt u hier vinden.

Symposium editie Keypoint is uit!


 Beheerder    10 dec 2019 : 12:00

logo_keypoint.png

Vanaf vandaag is de speciale symposium editie Keypoint beschikbaar om op te halen van deze website!

Beste leden,

Met een beetje vertraging is de September Keypoint beschikbaar, dit is een speciale symposium editie. Veel leesplezier!


Namens het bestuur;

Tjarda Sijtsma

 

Haal de nieuwe Keypoint hier op!

Keypoint is het ledenblad van de Studiegroep Neurorevalidatie, voorheen Neuro Developmental Treatment (N.D.T.). De Studiegroep stelt zich ten doel de ontwikkelingen  op het gebied van de neurorevalidatie van kinderen  en volwassenen zo nauwkeurig mogelijk te volgen en  uit te dragen, zodat kennis van en inzichten in de  diagnostiek en behandeling kunnen worden uitgewisseld.

Hiertoe worden tweemaal per jaar studiedagen  georganiseerd, en wordt driemaal per jaar een  ledencontactblad Keypoint uitgegeven. Lid van de Studiegroep kunnen worden artsen, fysio-  therapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen van niveau 4 of 5, die na hun basisopleiding tenminste een aanvullende cursus van meer  dan drie dagen op het gebied van neurorevalidatie hebben gevolgd.


Zomereditie Keypoint is uit!


 Beheerder    14 jul 2019 : 11:15

logo_keypoint.png

Vanaf vandaag is de keypoint zomer 2019 beschikbaar om op te halen van deze website!

Beste leden,

De zomer en de daarbij horende zomervakantie is in zicht of misschien zelfs al begonnen. Tijdens deze zomerperiode kun je nu genieten van onze zomereditie van het keypoint tijdschrift.
Met daarin veel aandacht voor ons lustrumcongres op 5 oktober 2019. Daarnaast komen ook de volgende onderwerpen aan bod:

- de oratie van onze voorzitter Jaap Buurke

- telemonitoring voor betere zorg binnen het ALS centrum

- bepalen van arm/handfunctie (stroke arm activity) na een CVA

Wij wensen je veel leesplezier, een fijne zomer en hopelijk tot ziens op het lustrumcongres!


Namens het bestuur;

Tjarda Sijtsma

 

Haal de nieuwe Keypoint hier op!

Keypoint is het ledenblad van de Studiegroep Neurorevalidatie, voorheen Neuro Developmental Treatment (N.D.T.). De Studiegroep stelt zich ten doel de ontwikkelingen  op het gebied van de neurorevalidatie van kinderen  en volwassenen zo nauwkeurig mogelijk te volgen en  uit te dragen, zodat kennis van en inzichten in de  diagnostiek en behandeling kunnen worden uitgewisseld.

Hiertoe worden tweemaal per jaar studiedagen  georganiseerd, en wordt driemaal per jaar een  ledencontactblad Keypoint uitgegeven. Lid van de Studiegroep kunnen worden artsen, fysio-  therapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen van niveau 4 of 5, die na hun basisopleiding tenminste een aanvullende cursus van meer  dan drie dagen op het gebied van neurorevalidatie hebben gevolgd.


Bekendmaking programma lustrumcongres


 Beheerder    19 jun 2019 : 10:47

logo_keypoint_officieel_4.png

Over ruim 100 dagen is het zo ver!

Over ruim 100 dagen is het zo ver!

Dan vindt ons lustrumcongres ter ere van ons 60 jarige bestaan plaats. De afgelopen weken hebben we met het bestuur hard gewerkt om hiervoor een inspirerend en divers programma te maken?..en dat is gelukt!!

Met heel veel trots maken we hier bij het programma voor deze dag bekend. Klik hier voor het volledige programma.

Vind je het programma net zo leuk en inspirerend als wij? Schrijf je dan snel in voor deze dag. We zien je graag op 5 oktober bij Fort Voordorp.

Namens het bestuur;

Tjarda Sijtsma


Keypoint December 2018 online


 Beheerder    21 dec 2018 : 17:00

logo_keypoint.png

Vanaf vandaag is de keypoint December 2018 beschikbaar om op te halen van deze website!

Beste leden,

Hierbij de laatste editie van 2018 met onder andere een inspirerend verslag van Marleen Buruma over de Dutch International Stroke Neurorehabilitation Course in Singapore.
Veel leesplezier!

Namens de redactie en het bestuur

 

Haal de nieuwe Keypoint hier op!

Keypoint is het ledenblad van de Studiegroep Neurorevalidatie, voorheen Neuro Developmental Treatment (N.D.T.). De Studiegroep stelt zich ten doel de ontwikkelingen  op het gebied van de neurorevalidatie van kinderen  en volwassenen zo nauwkeurig mogelijk te volgen en  uit te dragen, zodat kennis van en inzichten in de  diagnostiek en behandeling kunnen worden uitgewisseld.

Hiertoe worden tweemaal per jaar studiedagen  georganiseerd, en wordt driemaal per jaar een  ledencontactblad Keypoint uitgegeven. Lid van de Studiegroep kunnen worden artsen, fysio-  therapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen van niveau 4 of 5, die na hun basisopleiding tenminste een aanvullende cursus van meer  dan drie dagen op het gebied van neurorevalidatie hebben gevolgd.
Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.
Website opgebouwd door exas.nl, alle merknamen zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars,
alle andere content is eigendom van Neurorevalidatie Keypoint.