Lidmaatschap

Leden van de Studiegroep Neurorevalidatie/Keypoint zijn gespecialiseerd in de Neurorevalidatie van kinderen en/of volwassenen, c.q. ouderen. Zij kunnen gebruik maken van de informatie binnen het besloten deel van deze website. En indien gewenst wordt hun naam met praktijkgegevens gepubliceerd in een lijst op de open website.
Eenmaal aangemeld kunnen zij met behulp van de link 'inloggen' rechtsboven op deze website met de hen bekende inloggegevens toegang krijgen.

Lidmaatschap en aanmeldingsprocedure
Lid van de Studiegroep kunnen worden: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en artsen. Daarnaast kunnen ook verpleegkundigen van niveau 4 of 5 lid worden, die aanvullend op de basisopleiding tenminste 1 cursus van 3 dagen op het gebied van neurorevalidatie hebben gevolgd.
Aanmelden doet u via deze link

Contributie
De hoogte van de contributie wordt elk verenigingsjaar opnieuw vastgesteld. Momenteel bedraagt deze € 25,- per jaar met ingang van 1-1-2015. Daarnaast zijn nieuwe leden een inschrijfgeld van € 10,- verschuldigd.
Indien men voor 1 november van het lopende jaar lid wordt, is men de volledige contributie verschuldigd. Als de inschrijving na 1 november bij de penningmeester binnenkomt, betekent dit dat het lidmaatschap ingaat per 1 januari van het volgende jaar. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De opzegtermijn van het lidmaatschap is statutair vastgelegd op 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar.

Het lidmaatschap
Na betaling heeft ieder lid op vertoon van de op naam gestelde uitnodiging toegang tot de studiedagen. Vanaf dan ontvangt men gratis het ledencontactblad ‘KEYPOINT’. Uw gegevens komen voor op de website voor consumenten.
Op alle adreslabels staat uw persoonlijk lidmaatschapsnummer waarmee u in kunt loggen op de website en onder andere deel kunt nemen aan het forum. Ter informatie van andere leden staat hier ook een adreslijst.
Het bestuur van de Studiegroep stelt het erg op prijs als u hier uw werkadres en opleidingsgegevens / competenties wilt vermelden.


Graag aandacht voor mutaties in adres, emailadres en bankrekeningnummer. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via de e-mail (leden@neurorevalidatie-keypoint.nl) of zelf veranderd worden via het interne gedeelte op onze website.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Deze 2 documenten vindt u onder:
Statuten
Reglement

Adres ledenadministratie
Het e-mailadres van de ledenadministratie is leden@neurorevalidatie-keypoint.nl.Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.
Website opgebouwd door exas.nl, alle merknamen zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars,
alle andere content is eigendom van Neurorevalidatie Keypoint.