Tijdschrift

Drie maal per jaar verschijnt het digitale tijdschrift Keypoint.
De redactie bestaant uit Nynke de Monchy, Marijke van de Beek, Annette Baars en Jan Oechies. Zij zorgen voor een breed scala aan artikelen. Het is voor hen een uitdaging om het gehele gebied van de neurorevalidatie te overzien. Informatie van de leden is een welkome aanvulling op hun arbeid.

Keypoint wordt digitaal gratis verstrekt aan leden van de studiegroep. Niet-leden kunnen het blad schriftelijk bestellen bij het bestuurssecretariaat tegen gelijktijdige betaling van Euro 10,- per nummer.

Kopij
Het inzenden van kopij kunt u doen op het email-adres redactie@neurorevalidatie-keypoint.nl
Inleveren van kopij
Nr. 1, verschijnt in januari, kopij inzenden voor 1 december
Nr. 2, verschijnt in mei, kopij inzenden voor 1 april
Nr. 3, verschijnt in november, kopij inzenden voor 1 september

Advertenties
Tarieven zijn op te vragen bij het redactiesecretariaat.
Alleen personeelsadvertenties en cursusadvertenties worden geplaatst.
redactie@neurorevalidatie-keypoint.nl

U kunt wanneer u geregistreerd Lid bent en ingelogd op onze website hier de Keypoints ophalen!Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.
Website opgebouwd door exas.nl, alle merknamen zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars,
alle andere content is eigendom van Neurorevalidatie Keypoint.