Lidmaatschap

Leden van de Studiegroep Neurorevalidatie-Keypoint zijn gespecialiseerd in de neurorevalidatie van kinderen en/of volwassenen. Zij kunnen gebruik maken van de informatie binnen het besloten deel van deze website. Indien gewenst, wordt hun naam met praktijkgegevens gepubliceerd in een lijst op het open gedeelte van de website.
Eenmaal aangemeld kunnen zij met behulp van de link 'inloggen' rechtsboven op deze website toegang krijgen.

Lidmaatschap en aanmeldingsprocedure
Lid van de studiegroep kunnen worden: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen en artsen. 
Aanmelden doet u via deze link

Contributie
De hoogte van de contributie wordt elk verenigingsjaar opnieuw vastgesteld. Deze bedraagt al sinds 1-1-2015  € 25,- per jaar, zonder verhoging. Daarnaast zijn nieuwe leden een inschrijfgeld van € 10,- verschuldigd.
Indien men voor 1 november van het lopende jaar lid wordt, is men de volledige contributie verschuldigd. Als de inschrijving na 1 november  binnenkomt, betekent dit dat het lidmaatschap ingaat per 1 januari van het volgende jaar.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De opzegtermijn van het lidmaatschap is statutair vastgelegd op 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar. Opzeggen kan door een email te sturen aan de leden@neurorevalidatie-keypoint.nl met vermelding van het lidmaatschapsnummer.

Het lidmaatschap

Na betaling heeft ieder lid  toegang tot de symposia. Het  tijdschrift ‘KEYPOINT’ is tot en met 2021 verschenen.  Vanaf 2017 werd dit alleen nog digitaal aangeboden op het besloten gedeelte van de website. Bij het verschijnen van een nieuwe editie werd men per e-mail op de hoogte gesteld. Deze nummers zijn nog in te zien door de leden (wel eerst inloggen). Vanaf 2022 worden ongeveer maandelijks artikelen en interviews op de website geplaatst. De leden worden hiervan via email op de hoogte gesteld.
Het bestuur van de studiegroep stelt het erg op prijs als u hier uw werkadres en opleidingsgegevens / competenties wilt vermelden. Wanneer U deze invult op het inschrijfformulier worden deze zichtbaar op het gedeelte van de website dat voor leden toegankelijk is.

Graag aandacht voor mutaties in adres, emailadres, bankrekeningnummer. Deze graag zelf veranderen in het interne gedeelte van de website bij uw persoonlijke gegevens (daarvoor dient u eerst in te loggen) en tevens dienen deze veranderingen door gegeven te worden aan de ledenadministratie.

Ook met andere vragen omtrent uw lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie via het e-mailadres leden@neurorevalidatie-keypoint.nl

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Deze 2 documenten vindt u onder:
Statuten
Reglement

Adres ledenadministratie
Het e-mailadres van de ledenadministratie is leden@neurorevalidatie-keypoint.nl.