Onze visie

De Studiegroep Neurorevalidatie-Keypoint volgt de ontwikkelingen op het gebied van de neurorevalidatie nauwkeurig, zodat de nieuwste kennis en inzichten gedeeld kunnen worden met de leden van de studiegroep.

De studiegroep organiseert tenminste eenmaal, en gewoonlijk tweemaal, per jaar een symposium voor de leden. Daar komen zowel theoretische onderbouwingen als praktische behandelmogelijkheden aan bod.
Daarnaast wordt ongeveer maandelijks een interview of artikel geplaatst waarin recent wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de praktijk. In een interview vertelt een zorgverlener gespecialiseerd in neurorevalidatie (bijvoorbeeld een promovendus, een hoogleraar of expert op een bepaald facet) over zijn onderzoek of project. 

De studiegroep richt zich op fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen en artsen; die werkzaam zijn binnen de neurorevalidatie, zowel met kinderen als met volwassenen.

De leden benoemen het bestuur van de studiegroep tijdens een Algemene Ledenvergadering. Deze vindt eenmaal per jaar plaats, tijdens een van onze symposia.

De studiegroep beschikt over Statuten en een, door de leden goedgekeurd, Huishoudelijk reglement.

Het bestuur heeft in 2011 besloten dat de NAW gegevens van onze leden openbaar zijn. Hierdoor kunnen verwijzers en collega's via onze website te weten komen welke collega's specifiek deskundig zijn op het terrein van de neurorevalidatie.

Indien U lid wilt worden, kunt U zich via deze link inschrijven. (Klik hier)